LID WORDEN

laat je uitdagen!

'tADELAERTSNEST

clubhuis

AGENDA


SponsorsOns nieuwe clubhuis is mede mogelijk gemaakt door:

sponsorlogo
De Stichting voor gehandicapte kinderen Dowilvo heeft als doel het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke bloei van jongeren, in het bijzonder ten aanzien van lichamelijk en geestelijk gehandicapte jongeren.


sponsorlogo
Ieder mens telt. Iedereen mag meedoen. Dat vraagt om een samenleving waarin iedereen een plek heeft en mensen omzien naar elkaar. Dat is lang niet altijd het geval. Daarom helpt Skanfonds in situaties waarin mensen aan de zijlijn raken en waar menselijke waarden onder druk staan. We geloven in initiatieven die voortkomen uit solidariteit en verantwoordelijkheidsgevoel. We vinden dat mensen alleen voor ťn met elkaar vorm kunnen geven aan een goede samenleving. En dat er oog moet zijn voor wat mensen wťl kunnen. DŠt is het begin van een rechtvaardige wereld.


sponsorlogo
Met financiŽle steun zorgt NSGK ervoor dat kinderen en jongeren met een handicap daadwerkelijk kunnen meedoen. NSGK wil bijdragen aan de kwaliteit van leven door materiŽle en immateriŽle belemmeringen die kinderen en jongeren met een handicap in het dagelijks leven tegenkomen, zoveel mogelijk weg te nemen. Zodat zij een leven kunnen leiden als ieder ander kind in Nederland.


sponsorlogo
Met dit fonds stimuleert DELA maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk bij onze verzekerden en medewerkers. Het fonds steunt projecten die in de ruimste zin van het woord een helpende hand bieden/goed doen voor een ander. Zo versterkt DELA’s fonds voor goede doelen de oorspronkelijke gedachte ‘Draagt Elkanders Lasten’, die diep in onze coŲperatie geworteld is.


sponsorlogo
VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.


sponsorlogo
Scouting Nederland, de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van het land, telt ruim 112.000 leden. Zo’n 25.000 daarvan zijn leidinggevenden, trainers of bestuursleden. Al deze enthousiaste vrijwilligers zetten zich elke week in om 87.000 jeugdleden een plezierige vrijtijdsbesteding te bieden. Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing zijn hierbij centrale thema’s. Het Scouting Nederlands Fonds maakt extra investeringen mogelijk,waardoor er tal van nieuwe activiteiten en projecten opgestart kunnen worden.