LID WORDEN

laat je uitdagen!

'tADELAERTSNEST

clubhuis

AGENDA


Ontdek Scouting

Wat is Scouting nu precies? Deze vraag wordt vaak gesteld en is niet zomaar te beantwoorden. Scouting biedt namelijk ontzettend veel verschillende activiteiten. Precies die activiteiten waar de verschillende leeftijdsgroepen plezier in hebben, interesse voor tonen en graag willen doen. Alles draait om uitdaging en plezier. Scouts spelen op een verantwoorde manier en in een veilige omgeving. Om kwaliteit in het spel te brengen, zijn de activiteiten gebaseerd op de spelvisie van Scouting. Deze spelvisie gaat uit van de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Dat biedt garantie voor jarenlang plezier bij uitdagende activiteiten.

Van bever tot plusscout

Scouting staat open voor iedereen, of je nu jong of oud bent. Al vanaf 4,5 jaar ben je welkom bij onze Scoutinggroep. Bij Scouting wordt gewerkt met verschillende leeftijdsgroepen die speltakken worden genoemd. De jongste speltakken spelen hun spel in een thema. Het spelen in een thema prikkelt de fantasie en stimuleert de ontwikkeling van het kind.

Scoutingspel

Bij Scouting doe je van alles, elke week is anders. De activiteiten passen bij je leeftijd en dagen je steeds een beetje uit. Die uitdaging ga je niet alleen aan, want bij Scouting werk je samen. De basis van het Scoutingspel wordt gevormd door de Spelvisie, de doorlopende leerlijn en de activiteitengebieden van Scouting Nederland. Dat maakt dat je bij Scouting met veel plezier stiekem ook een hoop leert!

Scoutingtradities

Iedereen kent het eigenlijk wel, tradities van Scouting. Al deze gebruiken hebben een bepaalde betekenis en horen bij Scouting.

Scoutfit
De Scoutfit laat zien dat je bij Scouting hoort. De kleur geeft aan bij welke speltak je zit en neemt de ongelijkheid tussen de leden onderling weg. Zo ziet iedereen er hetzelfde uit en is er geen verschil. Bij iedere activiteit, zoals de wekelijkse opkomst, het kamp en jaarlijkse groepsactiviteiten doe je als lid van Scouting je Scoutfit aan. Als je nog niet bent geïnstalleerd, mag je alleen de blouse/trui dragen, zonder tekens, das en dasring. Als je geïnstalleerd bent, mag je je complete Scoutfit dragen.

Openen en sluiten
Aan het begin van een opkomst wordt er officieel geopend. Na afloop wordt er ook gesloten. Iedere speltak doet dit op een eigen manier. De bevers zingen een lied, de welpen doen een yell, de scouts en explorers hijsen de vlag. Het openen en sluiten geeft een symbolische grens weer: de grens waar het Scoutingspel begint en eindigt.

Installeren
Je hebt een paar keer meegekeken en gespeeld bij een speltak en je besluit dat Scouting écht iets voor jou is. Je wordt lid van de groep wat betekent dat je na een paar maanden geïnstalleerd zult worden. De installatie is een feestelijk en officieel moment. Na het doen van de belofte krijg je als echte scout het speltakteken en het installatieteken op je Scoutfit en je ontvangt een groepsdas. Nu hoor je echt bij de groep!

Over de grenzen

Scouting gaat ook letterlijk over grenzen. Onze Heemskerkse groep is onderdeel van een regio, die strekt van Uitgeest tot de Zaanstreek.
Al onze leden zijn tegelijk ook lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland en via Scouting Nederland lid van de twee wereldbonden WAGGGS en WOSM. Je hebt dus in  één klap 35 miljoen vrienden!
Doordat je onderdeel bent van een groter geheel kun je hoe ouder je wordt ook steeds meer meedoen aan landelijke of buitenlandse evenementen.

Organisatie

Onze groep is een vereniging en heeft als doelstelling het bieden van een plezierige beleving van de vrije tijd aan jongens en meisjes waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid.
Deze doelstelling wordt in de praktijk vertaald naar plezier, uitdaging en structuur. Daarnaast maakt Scouting jongeren maatschappelijk actief en leren kinderen bij Scouting wat respect, zelfstandigheid en samenwerken betekent.

Lees hier meer over de organisatie van de groep.

De groep is onderdeel van de landelijke vereniging Scouting Nederland.  Scouting Nederland is opgedeeld in 47 regio's, die weer opgebouwd zijn uit een aantal groepen. Onze regio (Noord-Holland Midden) telt 21 groepen. Bij elkaar zijn er meer dan 1000 scoutinggroepen in Nederland.

Lees hier meer over de organisatie van Scouting Nederland.

Scouting in de maatschappij

Scouts zie je overal! Je komt ze tegen in de buurt tijdens een van onze opkomsten, maar ook op Koningsdag, Natuurwerkdag of bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Scouts zijn maatschappelijk zeer actief op allerlei gebieden.

De maatschappelijke waarde van Scouting concentreert zich in de vier waarden van Scouting, geformuleerd door Scouting Nederland:
Jeugd en vrijwilliger:deze waarde draait om vrijwillige inzet. Kinderen en jongeren krijgen bij Scouting op jonge leeftijd de kans om verantwoordelijke taken op zich te nemen. Zo leren ze leidinggeven, communiceren en samenwerken met anderen.
Jeugd en maatschappij: deze waarde draait om maatschappelijke betrokkenheidDoor de aard van de activiteiten en de (internationale) projecten met andere groepen uit de samenleving, worden scouts zich bewust van hun rol in de maatschappij. Ook leren ze kritisch-democratische burgerschapsvaardigheden zoals discussiëren, rekening houden met anderen en omgaan met kritiek.
Jeugd en leren: deze waarde heeft betrekking op de pedagogische waarde. Bij Scouting leren de leden door te doen. De Scoutingmethode geeft kinderen en jongeren de ruimte om te leren en hun eigen ontwikkeling vorm te geven. Door het gestructureerde, uitgebreide activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding, en de vrijheid om te spelen in de natuur vormt Scouting een goede pedagogische omgeving waar veel kinderen baat bij hebben.
Jeugd en groen: deze waarde heeft betrekking op het hebben van respect voor de natuur en het milieu. Bij Scouting leren kinderen spelenderwijs de natuur om zich heen kennen en waarderen. De natuur spreekt de kinderen aan op hun fantasie en stimuleert creatief denken. Het sterkt hun zelfvertrouwen en leert ze om te gaan met risico's. Ook stimuleert de natuur kinderen om te bewegen en is het ontspannend om in de natuur te zijn. Kinderen creëren een persoonlijke verbondenheid met de natuur, wat leidt tot zorg voor de aarde en het milieu.